Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3.2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 3.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 2/2020

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 7.5.2020

 

Navržený program:

 1. Schválení programu
 2. Navržený program: 

 3. Zahájení
 4. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 5. Schválení programu
 6. Administrativní systém pro obce ukázka
 7. Vrt na vodu
 8. Omezení běžných výdajů na rok 2020
 9. Projekt hospoda a kostelní zeď
 10. Osvětlení v obci
 11. Závěrečný účet za rok 2019 a zprávu o přezkoumání hospodaření obce Sudoměř za rok 2019
 12. Diskuze:  Kulturní program 2020, kompostéry štěpkovač, rozpočtové opatření 2,3,4/2020
 13. Závěr

Vyvěšeno: 30.4.2020

Sejmuto:  7.5.2020