Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 4/2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 4.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 25.6.2020

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Koupě nádraží
 5. Akce léto 2020
 6. Správa lesů poplatky???
 7. Příspěvky pro spolky 2020
 8. Stavební práce v obci
 9. Osvětlení v obci
 10. Nájemník do obecního bytu
 11. Parkování na návsi jízda po trávníku
 12. Veřejné osvětlení stav
 13. Stav rozpočtu COVID
 14. Diskuze: 
 15. Závěr

Vyvěšeno: 18.6.2020

Sejmuto:  25.6.2020