Jdi na obsah Jdi na menu

 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 4/2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 4. 2021

 

 

 

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2021

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

 

 

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 17.6.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Byt na nádraží
  5. Schválení závěrečného účtu
  6. Výběr dodavatele dětského hřiště na náves
  7. Pozemek u hřiště
  8. Diskuze: Hospoda stavební povolení, rozpočtové opatření, letní akce, les Honzovka pád stromu,
  9.  Závěr

 

 

 

 

 Vyvěšeno: 10.6.2021

 

 Sejmuto:  17.6.2021