Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 4.2017

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne  6.června 2017

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2017

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            Budova OU Sudoměř

 

Doba konání:                        14.června 2017 od 19:00hod

 

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení dohody o finančním vyrovnání Sudoměř - Katusice
 5. Schválení závěrečného účtu obce Sudoměř
 6. Komplexní pozemkové úpravy návrh – schválení
 7. Havarijní stav střechy postranní budovy u kostela
 8. Střelecká soutěž v Sudoměři 24.6.2017
 9. Hospoda Novákovi
 10. Diskuse: rozpočtové opatření 4/2017; 5/2017; 6/2017, ořešáky,
 11. Závěr

 

 

 

 

 

                                                                             Jan Kroupa

                                                                             Starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.června 2017                     ____________________

 

 

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 14.června 2017                       ____________________