Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5/2020

10. 7. 2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 23.7.2020

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Koupě nádraží
 5. Akce léto 2020
 6. Příspěvky pro spolky 2020
 7. Stavební práce v obci
 8. Osvětlení v obci
 9. Nájemník do obecního bytu
 10. Parkování na návsi jízda po trávníku
 11. Stav rozpočtu COVID
 12. Záměr obce pronájem nebytových prostor
 13. Záměr obce prodej pozemku
 14. Diskuze: 
 15. Závěr

Vyvěšeno: 10.7.2020

Sejmuto:  23.7.2020