Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 5. 2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 5. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  30.8.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 5/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř čp.9

Čas konání:            30.8.2018 od 19:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Stanovení ceny k prodeji obecních pozemků
  5. Kontrola hospodaření v lesích
  6. Informace koupě hospody, oprava kanalizace,
  7. Schválení skartačního a spisového řádu 2018
  8. Oslavy 100 vzniku ČSR
  9. Diskuze
  10. Závěr

 

Vyvěšeno na úřední desce: 23.8.2018

Sejmuto z úřední desky: 30.8.2018

 

Starosta obce Jan Kroupa