Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 6/2019

Zastupitelstvo obce Sudoměř 6. 2019

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 4/2019

dne 5.11.2019

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OU Sudoměř

Čas konání:           12.11.2019 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
  3. Schválení programu
  4. Návrh rozpočtu 2020
  5. Hospoda Novákovi
  6. Ostatní: předzahrádky, stromky,podium ………
  7. Diskuze
  8.  Závěr.

                                                      

 

 Vyvěšeno na úřední desce: 5.11.2019

 Sejmuto z úřední desky: 12.11.2019