Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 6/2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 6.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 1.10.2020

 

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Koupě nádraží
 5. Stavební práce v obci
 6. Osvětlení v obci rekapitulace
 7. Nájemník do obecního bytu, vybavení, smlouvy
 8. Parkování na návsi jízda po trávníku, OZV vyhláška
 9. Stav rozpočtu COVID
 10. Záměr obce prodej pozemku proti váze
 11. Návrhy zastupitelů na významné akce plán do rozpočtu 2021
 12. Diskuze: 
 13. Závěr

Vyvěšeno: 24.9.2020

Sejmuto:  1.10.2020