Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 7/2020

Zastupitelstvo obce Sudoměř 7.2020

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 18:00h dne 5.11.2020

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Poplatky za propůjčování obecního zařízení a vybavení
  5. Dětské hřiště nákup herních prvků
  6. Schválení střednědobého plánu
  7. Návrh rozpočtu na rok 2021
  8. Nákup kontejneru sběrný dvůr
  9. Diskuze:
  10. Závěr

Vyvěšeno: 29.10.2020

Sejmuto:  5.11.2020