Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce Sudoměř 8/2018

Zastupitelstvo obce Sudoměř 8. 2018

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

V Sudoměři dne  30.11.2018

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 8/2018

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Obecní úřad Sudoměř čp. 9

Čas konání:            30.11.2018 od 18:00hod

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Prodej pozemku kolem domu čp. 39 (Dostálová Dana)
  5. Návrh rozpočtu 2019
  6. Priority zastupitelstva obce na r. 2018-2022
  7. Finanční audit 17.12.2018
  8. Diskuze: Mikuláš, Vánoce, Nový rok, údržba komunikací zima 2018-19, oprava pískovcové zídky u hřiště, přehled funkcí zastupitelů, rozdělení úkolů na zastupitele, inventura majetku …..………
  9. Závěr

 

Vyvěšeno: 23.11.2018

Sejmuto: 30.11.2018