Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo obce Sudoměř 9.2021

Zastupitelstvo obce Sudoměř 9.2021

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř, Sudoměř 22, 294 25 Katusice

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř 9/2020

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.

 

Místo konání:         Budova OÚ Sudoměř

Čas konání:            od 19:00h dne 6.12.2021

 

Navržený program: 

  1. Zahájení
  2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. OZV č.1/2022 o odpadech
  5. OZV č.2/2022 o odpadech
  6. Schválení rozpočtu 2022
  7. Vrt na nádraží
  8.  Diskuze: 
  1.  Závěr

 

 

 Vyvěšeno: 29.11.2021

 Sejmuto:  6.12.2021