Jdi na obsah Jdi na menu

Zastupitelstvo obce

Obec Sudoměř

Obecní úřad Sudoměř

Sudoměř 22, 294 25 Katusice

 

 

V Sudoměři dne 22. června 2016

 

Informace

o konání zasedání zastupitelstva obce Sudoměř

 

Obecní úřad v Sudoměři v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu zasedání zastupitelstva obce Sudoměř.  

 

Místo konání:            kancelář obecního úřadu v č.p.9 v Sudoměři

 

Doba konání:                        29. června 2016  ve 20.00 hod.

 

Navržený program: 

 1. Zahájení.
 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu.
 3. Schválení programu.
 4. Znak obce
 5. Kauza katastr Katusice/Sudoměř.
 6. Smlouva o smlouvě budoucí s paní Winterovou.
 7. Závěrečný účet obce, zpráva o přezkoumání hospodaření.
 8. Sběrný dvůr
 9. Úpravy hospody
 10. Úpravy před OÚ v č.p. 9
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

 

 

MVDr. Jiří Dvořák

starosta obce

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 22. června 2016                  ____________________

………………………

 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 29. června 2016                      ____________________

………………………