Jdi na obsah Jdi na menu
 


MS Hrádek Katusice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRÁDEK KATUSICE
Provádí činnost na základě postoupení výkonů práva myslivosti od Honebního společenstva Katusice, které sdružuje honební pozemky ještě od obcí Sudoměř, Valovice a Spikaly. Celková pronajatá plocha je 1476 ha zemědělské půdy a 209 ha lesní půdy. Činnost je řízena jednak prostřednictvím Stanov společenstva, Vnitřním řádem MS Hrádek Katusice, včetně Práva členů MS. Rozhodující je pro každý rok plán práce a Usnesení VČS.

Na honitbu je stanovena tato bonitace zazvěření.
zvěř srnčí - třída III., kmenový stav 70 ks - přírůstek 1,2
zvěř zaječí - třída IV., kmenový stav 110 ks - přírůstek 0,5
zvěř bažantí - třída IV., kmenový stav 100 ks - přírůstek 0,5
Mimo to se vyskytuje v honitbě divoký králík, divoká kachna, koroptev, divoké prase
a škodná zvěř.

Činnost MS řídí výbor, který pracuje v tomto složení:
předseda MS - Josef Šín
hospodář MS - Jíra Ladislav ml.
místopředseda a jednatel - Kuntoš Václav
finanční hospodář - Rachač Antonín a členové výboru - ing. Eliáš; MVDr Dvořák;
Šín Josef
Mimo to pracuje RK ve složení Jíra Jan; Jíra Joseef; Vidner Štěpán
Celkem má sdružení 26 členů a 2 čekatele členství. Starší členové, pokud nemohou pracovat a vykonávat právo myslivosti, jsou vedeni jako čestní členové.

Rozhodující činnost MS Katusice.
- polodivoký chov bažantů - vyhlášení bažantnice - prodej dvou až tří honů hostům
- vlastní myslivecké vyžití
- zazvěřování honitby nákupem divokých zajíců, koroptví a vhodným vypuštěním dospělých bažantů
- obdělání mysliveckých políček s pěstováním topinambur, kukuřice, vojtěšky, obilovin, slunečnice, prosa, a kr. kapusty
- zřízení trvalých napajedel pro zvěř - podmínka pro povolení bažantnice ve třech lokalitách v honitbě
- zlepšování živ. prostředí výsatbou remízků, vyčištění kališť u Lín a Spikal a výsadba ostatní zeleně
- myslivecké zařízení, jejich obnova a udržování (zásypy, krmelce, posedy, kazatelny, jesle na seno a další)
- krmení zvěře včetně používání léků na zlepšení zdravotního stavu divoké populace zvěře
- sportovní činnost - střelba na asfaltové holuby - provozování střelnice v Sudoměři.
Aby tato činnost mohla být zajištěna, bylo odpracováno jednotlivými členy v roce 2005 2707 hodin. To je na člena 105 h.

 

 

Příspěvky

Myslivecké sdružení Hrádek-Katusice

8. 1. 2016